Renovering af Låstrup Forsamlingshus

Søndag den 28. oktober inviterede bestyrelsen i Låstrup Forsamlingshus byens frivillige hjælpere på brunch i forsamlingshuset. Anledningen var, at renovering af forsamlingshuset var bragt til ende. 

I perioden fra juni til september er der gennemført i alt 20 hele arbejdsdage med fantastisk opbakning fra byens borgere, der velvilligt har trådt til for at gennemføre en tiltrængt energirenovering af husets klimaskærm. 

Sidste gang der blev rørt ved taget på Låstrup Forsamlingshus var i 1994, hvor hele taget blev skiftet af frivillige og bestyrelse. Flere af dette års frivillige hjælpere, kunne dermed for anden gang skifte taget på byens fælleshus. Ved den nuværende renovering var der dog mere fokus på energi, så hele taget blev løftet, så der er blevet plads til 300 mm isolering mere, end der var i forvejen. 

Det betød også, at forsamlingshusets spær, udhæng, sternbrædder mv. skulle ændres, og hele taget blev rettet op. Flere steder var isoleringen ødelagt af dyr, og nye tagrender blev tilføjet. 

Alt i alt er husets klimaskærm nu up to date og energirigtig indrettet. 

Ud over ændring af tag og isolering, er Låstrup Forsamlingshus ændret, så huset nu opvarmes med varmepumpe i stedet for el radiatorer. De nye varmepumper er mere end 5 gange så energieffektivt, og er installeret af El Kontakten i Nr.Rind, da el-arbejdet selvfølgelig skal laves forsvarligt. 

Bestyrelsen gør sig i øjeblikket de første erfaringer med det nye varmeanlæg, så det kan blive indstillet efter brugernes ønsker. Foreløbig blev det ved dagens medhjælperfest konstateret, at gang og toiletter var blevet meget bedre opvarmet, end forsamlingshusets bruger er vant til. 

I alt 40 borgere inkl. de frivilliges børn deltog i dagens brunch lavet af bestyrelsen til fejring af den tilendebragte renovering. Bestyrelsen takkede for velvillig hjælp til renoveringen. Uden de mange frivillige timer, ville budgettet ikke have kunnet hænge sammen. Desuden blev der rettet en tak til de mange øvrige, der har bidraget med køkkenarbejde, kagebagning, udlån af maskiner og selvfølgelig til de unge tømrere, der har sprunget rundt på taget og til dem, der har bortskaffet affald og ryddet op. Endelig en stor tak til Henning Kristensen, der har stået for planlægning, materialeindkøb og tilrettelæggelse af arbejdet. 

Den bedre isolering og bedre udnyttelse af energien, betyder efter planen, at forsamlingshuset bliver billigere i forbrug, når det lejes, og dermed en udligning af forskellene på at leje huset om vinteren og om sommeren.

Se billeder fra den samlede renovering på dette link.