Detektortræf 2018 i Fjordklyngen

Der udveksles erfaringer i marken under detektortræffet. Her på mark i Nr.Rind.

I 2017 arrangerede Midtdetekt og Fjordklyngen for første gang detektortræf i Fjordklyngens område med udgangspunkt fra Kulturcenter Værestedet, hvor der var overnatningsmulighed, spisning og fælles hygge for de mange detektorfører, der havde valgt at deltage. Over 100 deltager mødte sidste år op til arrangementet.

Mange lokale lodsejere havde stillet jord til rådighed i de 6 landsbyer i Fjordklyngen, og mange frivillige trådte til og hjalp Fjordklyngen med arrangementet. Det blev en god succes, men selv om der var mange detektorfører, var det ikke muligt at komme ret langt i de mange hektar, der var stillet til rådighed. Efter weekenden kunne hverken detektorforeningen eller Fjordklyngen få armene ned. Over 300 fund indleveret til registrering på én weekend, det var over al forventning.

Den gode succes indbød selvsagt til en gentagelse. Områder var der nok af, og Kulturcenter Værestedet viste sig at være et godt udgangspunkt for detektorforeningens aktivitet. Derfor blev det hurtigt aftalt, at det givtige samarbejde skulle gentages i 2018.

I Weekenden den 5. til den 7. oktober stod der så detektortræf på programmet i de 2 foreninger. Igen mødte over 100 detektorfører op og denne gang til et noget bedre vejr end i 2017. Campingvogne blev stillet op og madrasser indtog soverummene på kulturcenteret. Det elektroniske udstyr blev fundet frem fra gemmerne, og så var det ud på markerne efter de kort, som viste, hvor der var lavet aftaler med lodsejerne.

Igen i 2018 var der mere jord, end de 100 detektorfører kunne nå at komme over, så der blev prioriteret, hvilke områder der skulle gås på i år, for det var ikke muligt at komme over det hele.

I dagtimerne blev der fredag til søndag ledt efter fund på markerne i Ejstrup, Borup, Låstrup, Kærby, Nr.Rind, Sundstrup, Ulbjerg og Gørup. Ikke alle steder var der lige mange fund at komme efter, men alle steder dukkede der metaller op af jorden. Metaldetektoren skelner ikke nødvendigvis efter, hvad der er tabt i forhistorisk tid, og hvad der er tabt i nutiden. Derfor blev der igen i 2018 samlet adskillige kilo gammelt jern ind fra områdets marker.

Alene i Ejstrup blev der fredag eftermiddag fundet 68 registrerede fund ud over skrot, og på en mark i Ulbjerg, blev der lørdag fundet adskillige borgerkrigsmønter. På markerne i Borup var der ikke nogen særlige fund i metal, men der blev set mange forarbejdede flintesten på steder, hvor luftfoto har fist, at der er spor af bebyggelse. Man skønner derfor, at den bebyggelse, der er spor af i markerne er fra før metal blev udbredt. 

Desuden skønner detektorfolkene ud fra fundene i 2017 og fundene i år, at Ulbjerg har været en betydende handelsplads i fordums tid, hvor metal var blevet hvermands eje. Dengang har vandet stået højere, og det har været muligt at sejle helt ind til Ulbjerg. 

Der blev dog også gjort gode fund, som søndag til midt på eftermiddagen kunne ses på Kulturcenter Værestedet i Låstrup, hvor de flotte ting var udstillet. Alt fra vikingesmykker, fibler (datidens udsmykkede sikkerhedsnåle), knapper, udsmykning til borgerkrigsmønter, middelaldermønter og selvfølgelig nyere genstande, som kondomdåser, patronrester, gamle pigge, skruer, søm, seletøj og rigtig meget andet.

Fjordklyngens bestyrelse stod for forplejning til de mange deltagere. Det betød, at der var brug for alle hænder, og mange fra de 6 landsbyer gav en hånd med for fællesskabet, så Fjordklyngen kunne tjene en skilling til foreningskassen. Rigtig mange havde bagt boller, flutes, kage med mere på forhånd, og flere mødte op og hjalp med madlavning, madpakkeproduktion, servering, oprydning og udbringning af forplejning. Fantastisk opbakning fra lokalbefolkningen og viljen til at hjælpe var stor.

Søndag eftermiddag havde Midtdetekt desuden stillet materiel til rådighed, så interesserede kunne prøve at bruge en metaldetektor. Det skete med udgangspunkt fra Kulturcenter Værestedet, hvorfra man dels kunne købe kaffe og kage, og dels kunne finde gemte metalgenstande. I dagens anledning chokolade-guldmønter gemt i jorden på den gamle sportsplads. Flere børnefamilier benyttede chancen og fik noget friskt luft i det gode vejr, som vi havde søndag. 

Ingen et succesrigt arrangement med et godt samarbejde mellem Fjordklyngens bestyrelse og Midtdetekts bestyrelse. Tiden vil vise, om der igen er grundlag for et lignende arrangement.

Hvis andre har idéer til arrangementer, der kan arrangeres i Fjordklyngens regi, så meld ud og giv besked til de lokale Fjordklyngemedlemmer. Alle drager god nytte af, at vi i Fjordklyngen får vist vores naturskønne område og vores evne til samarbejde frem for omverdenen. Det kan være med til at give endnu flere lyst til at bo i Fjordklyngen.

Se flere billeder fra arrangementet på dette link. 

Der var kø for at prøve at bruge metaldetektoren. Køen blev ikke mindre, da deltagerene fandt ud af, at nogen havde gemt chokoladeguldmønter i græsset, og at metaldetektoren kunne bruges til at opsnuse, hvor de lå. 

Uddrag af de mange fund, der blev præsenteret på Kulturcenter Værestedet. 

Festmiddag tilberedt af lokale frivillige indtages i gymnastiksalen, hvor fadøl fra Ugelris Gårdbryggeri også kunne tappes. 

Her eksempel på "Guds Lam", der er en af de meget brugte udsmykningsgenstande fra vores fortid. 

Flotte fund blev gjort på markerne, og detektorfolkene viste gerne deres fund frem for nysgerrige. 

Ikke alt der glimter er guld. Her kondomdåser og andet metalaffald. 

Jer er de frivillige fra søndag morgen til kaffepause, da detektorfolket var draget ud på jagt. 

Eva og Inge fra Fjordklyngens bestyrelse har lavet plan og har sammen med en hær af frivillige lavet mad, mens Hans Kurt (fraværende på dagen) har hjulpet detektorfolkene med kontakt til lodsejere.