2. arbejdsdag i Låstrup Forsamlingshus

 

Lørdag den 2. juni mødtes en gruppe borgere i Låstrup for i bogstaveligste forstand at tage hul på renovering af forsamlinghuset. Mødetiden var sat til kl. 0700 af hensyn til vejrrudsigten, der bød på en god sommerdag.

Ved den første korte arbejdsdag i onsdags blev der stillet stillads op langs den østlige side af forsamlingehuset. Ved lørdagens arbejdsdag var planen, at tagpladerne og ødelagt isoleringsmateriale skulle pilles af og køres på genbrugsstationen. Allerede kl. 0830 blev hjælperne færdige med at afmontere tagplader og isolering. Derfor blev planen udbygget til, at der også skulle laves en gangbro hen over taget, så fremtidig færden på loftet lettes for elektrikere mv., der har brug for at bevæge sig på loftet til inspektion. 

Med taget afmonteret var det til til eftersyn og bestilling af materialer til de kommende arbejdsdage, der løber af stablen i weekenden den 9. og 10. juni og igen i weekenden den 16. og 17. juni. Her skal spærene forstærkes, yderligere isoleirng skal lægges i, og det nye tag skal monteres igen. 

Vel mødt til nye hyggelig arbejdsdage i Låstrup Forsamilngshus. Tidspunkt for arbejdsdagene kan oplyses ved henvendelse til formand Ole Pedersen

Se alle billederne fra dagen på dette link.