Hvid røg over klubhuset i Borup Idrætsforening

Medlemmerne i Borup Idrætsforening spejdede lørdag formiddag efter hvid røg over klubhuset i Låstrup. Den nye bestyrelse skulle konstitueres, og da vores hidtidige formand Lars Justesen havde trukket sig tilbage, skulle der findes en ny formand. 

Det blev klubbens hidtidige næstformand, Poul Johannessen, der ved konstitueringen rykkede op i hierarkiet og indtræder som formand i foreningen. Poul har tidligere været formand i Borup Idrætsforening i en række år. Det var han i perioden fra 1995 til 2005. Fra 2005 tog han en pause fra bestyrelsen, indtil han ved generalforsamlingen i 2016 igen blev valgt til bestyrelsen, hvor han nu igen er blevet formand. Poul har endvidere været kasserer i foreningen i perioden fra 1987 til 1995, så det må siges at være en meget erfaren foreningsmand, der indtræder som formand. 

Næstformand blev Jørgen Nielsen, der i øvrigt også har været formand for Borup Idrætsforening i perioden fra 2005 til 2011 og derefter var menig medlem af bestyrelsen under Lars Justesens formandsperiode. 

Kenni Elkjær fortsætter som kasserer og Morten Nielsen fortsætter som sekretær. Øvrige ansvarsområder og udvalgsposter blev fordelt jf. listen herunder:

SUB88 udvalg Karin Elkjær (vælges på generalforsamling)
SUB88 udvalg suppleant Lars Møller Eriksen (vælges på generalforsamling)
Fodboldudvalg Frederik Hvid, Joachim Hvid og Line Bach Møller
Dameudvalg Line Bach Møller
Sponsorudvalg Kenni Elkjær
Ungdomsfodbold fredag Karin Elkjær
Byfestudvalg Paw Brøns og Joachim Hvid
Lotterispil/præmiewhist Poul Johannessen
Materialeindkøb Jørgen Nielsen
Vedligehold/kridtere Jørgen Nielsen
Rengøring af klubhus Poul Johannessen
PR/hjemmeside/facebook Morten Nielsen og Frederik Hvid
Kantine indkøb/regnskab Karin Elkjær
Kantine frivillige hjælpere Morten Nielsen
Kioskansvarlig VFF Karin Elkjær
DGI stævne Karin Elkjær
Julestævne Line Bach Møller og fodboldudvalget
LAN Party Morten Nielsen
Målaktier Kenni Elkjær
Entré hjemmekampe Poul Johannessen

​Annoncesponsor for dette opslag: