Fastelavn på Kulturcenter Værestedet

 Søndag den 26. februar var der traditionen tro fastelavnsfest på Kulturcenter Værestedet i Låstrup fra 10-12 om formiddagen. Tidspunktet er valgt efter børnefamiliernes ønsker om, at de mindste kan nå at komme hjem og sove til middag, så familiernes rytme ikke slås helt i stykker af den festlige aktivitet. 

Der var mødt 52 voksne og 55 børn til festen, der traditionen tro startede med forevisning af de flotte udklædninger på catwalken foran 3 udvalgte dommere. Det var rigtig svært, for der var rigtig mange flotte og kreative udklædninger blandt de deltagende børn.

Børnene var delt op i 3 grupper efter alder. Først dagplejebørn, dernæst børnehavebørn og sidst skolebørn. Dommerne skulle udvælge bedste udklædning i de 3 kategorier, så de måtte blive om fordeling af æren for flotteste udklædning. Det blev dommerne efter nogen voteringde, hvorefter de flotteste kostumer kunne udråbes. Vinderne blev

Dagplejebørn: Andrea Sørensen Nielsen, der var udklædt som fange i en politibil.

Børnehavebørn: Victor Rømer Platz, der var udklædt som papegøje.

Skolebørn: Laura Møller og Sara Leth, der var siamesiske tvillinger.

Victor Rømer Platz, Laura Møller, Sara Leth og Andrea Sørensen Nielsen blev udråbt som vindere af flotteste udklædninger. 

Efter catwalken skulle katten slås af tønden. Igen var børnene delt op i dagplejebørn, børnehavebørn og skolebørn, så der var nogenlunde fair konkurrence mellem børnene. Efter en del runder måtte tønderne give fortabt og gik i gulvet, hvorefter børnene kunne samle slik op. 

Kattekonger og kattedronninger fordelte sig således:

Dagplejebørn: Alexander Kjølhede blev konge og Jens Larsen blev dronning

Børnehavebørn: Ida Reitz blev konge og Anders Christiansen blev dronning

Skolebørn: Laurs Møller og Sara Leth blev konger, mens Karla Mikkelsen blev dronning. 

Laura Møller og Sara Leth, samt Karla Mikkelsen blev konger og dronning blandt skolebørn.

 

Ida Reitz og Anders Christiansen blev dronning og konge for børnehavebørn. 

Alexander Kjølhede og Jens Larsen blev konge og dronning blandt dagplejebørn.

Derefter var der kaffe og fastelavnsboller til de voksne, mens børnene fik slikposer og saftevand. 

Fastelavnskomitéen takker for god opbakning til fastelavnsfesten og håber på godt fremmøde igen til næste års fest. 

Se bileder af alle de flotte udklædninger på dette link. 

Annoncesponsor for dette opslag er: