Historisk interesse for Låstrups fortid

Ifølge vores forfædre her i Låstrup har der på toppen af en gravhøj beliggende i den østlige ende af Vester Låstrup stået en sten med runer. Stenen er ifølge fortællingen fjernet og måske kastet i en gammel brønd ved Låstrup gamle skole, da brønden i fordums tid blev sløjfet.

Ved udgravning af gravhøjen blev fundet rester af seletøj fra en hest. Seletøjet er dateret til vikingetid, og da stednavnet ”Låstrup” har endelsen ”-strup”, giver det en god indikation på, at Låstrup har fået sit stednavn i vikingetid. Historisk interesserede har derfor en teori om, at Låstrup engang har været beboet af vikinger.  

Geografisk ligger Låstrup ved Simested Ås udløb i fjorden. Vandstanden i fjorden, var dengang højere, end den er i dag, men der har fra gammel tid været et overgangssted ved Lillevejle Bro mellem Låstrup og Skals. Området har været tæt beboet i yngre bronzealder, hvilket kan ses på områdets gravhøje. I oldtiden var vandtransportvejene af stor betydning og det sammenholdt med muligheden for med køretøjer at komme tæt på vandvejene giver historikere troen på, at Låstrup kan have været et lokalt knudepunkt i den tid.

Disse oplysninger har gjort Midtjysk Detektorforening interesserede i at besøge Låstrup og vores nabobyer. Forskellige detektorforeninger har i de senere år gjort værdifulde historiske fund overalt i landet, hvilket i øjeblikket indgår i Nationalmuseets udstilling ”Årets Danefæ – Jagten på historien”, der netop viser fund gjort af detektorforeninger. Se omtale af udstillingen på dette link:

http://natmus.dk/museerne/nationalmuseet/udstillinger/aarets-danefae/

Detektorforeningen har henvendt sig til Fjordklyngen og Kulturcenter Værestedet for at indgå et samarbejde om et weekendarrangement, hvor detektorfolkene kan overnatte på Værestedet, købe mad lavet af frivillige fra lokalområdet og bruge deres kræfter på at vandre over efterårsmarkerne i de områder, hvor de skønner, at der kunne være interessante fund at finde. Kulturcenter Værestedet har derfor mulighed for at tjene en god skilling, hvis der blandt områdets landmænd vises vilje til at lade detektorfolkene gå over deres marker.

Detektorforeningen har erfaring for, at der bliver gjort mange fund, når de udvælger et område. Det er desværre sjældent værdifulde fund, som solvogne, mønter fra vikingetiden eller bæltespænder fra bronzealderen. Oftest er det rester af tenderstål hegnspæle, gamle søm fra hegnsklokker, maskindele, cola- og øldåser og mange andre metalrester fra nutiden. Detektorfolkene samler alle disse affaldsrester sammen, så landmændene får mulighed for at få ryddet jorden for gamle jernrester, hvis de indgår en aftale med detektorfolkene.

Om der ligger en vikingetidsskat eller en bronzekniv gemt under dine agre, kan ingen vide på forhånd. Udvalgte landmænd i Låstrup, vil i den nærmeste tid bliver kontaktet med spørgsmålet om, hvorvidt de er villige til at lade detektorforeningens medlemmer søge på deres jord med metaldetektorer. Eventuelle fund af historisk betydning bliver gravet op med det samme uden omkostninger for landmanden og indleveret til museet, hvis det er danefæ. Gammelt jern bliver samlet og indleveret til genbrug.

Kortet her viser tidligere fund gjort i Låstrup ved udgravninger.

Se omtale af arrangementet i Viborg Stifts Folkeblad fredag den 25. august.