Fjordklyngens arbejdsdag på MTB spor i Låstrup

Fjordklyngen arbejdsdag i Låstrup

20 frivillige fra de forskellige byer i Fjordklyngen tog lørdag den 10. december forskud på afbrænding af julefedtet, da der blev svedt til den store guldmedalje i Svend og Lones skov i Låstrup.

Anledningen var etablering af mountainbike-teknikspor, der skal bruges til et kursus på Kulturcenter Værestedet efter nytår. Line Bach Møller, Tina Dahl og Hans Kurt Tougaard har sammen med Thomas Olesen fra Viborg MTB-Spor lagt en rute gennem skoven, der kan give kursisterne gode fysiske udfordringer på kurset. Lørdag var dagen, hvor væltede træer, bundvegetation og det bløde græs skulle fjernes fra sporet så man sikkert kan cykle på ruten.Thomas Olesen beroligede på forhånd skovejeren, for umiddelbart kan det se groft ud, når der graves op i skovbunden, men det udjævner sig hurtigt, når vegetationen igen gror til.

De 20 frivillige, der havde meldt sig til at hjælpe med at få sporet etableret startede dagen med rundstykker i Svend og Lones lade. Der blev lavet 5 arbejdshold, der tog hul på at gøre skoven farbar. Bevæbnet med hakker, skovle, motorsave, ørnenæb og andet værktøj, gik arbejdsholdene i krig, og hurtigt blev skoven mere åben og fremkommelig. Det kommende spor blev hurtigt synligt, og farbart for fodgængere i første omgang.  Efter 3 timers frivilligt arbejde var hele ruten etableret.

Alle var enige om, at der kan blive nogle gode udfordringer på ruten, og dertil en fantastisk udsigt over Hjarbæk Fjord fra den bynære skov i Låstrup.

Lørdag den 17. december er der igen arbejdsdag. Planen for den dag er at lave udfordrende forhindringer for mountainbikecyklisterne. 

Tak til de frivillig hjælpere. Uden frivillige kræfter, ville et sådant projekt ikke kunne lade sig gøre.

Se billeder fra arbejdsdagen på dette link. 

  

Her kommer MTB-Tekniksporet til at gå i Svend og Lone Mogensens og i Risgaardens skov i Låstrup